Uncategorized

Backpack Travel- Chicago, USA

Ээээеөөө, хамгийн анхны аялалын видео блогоо тэнгэр багандсан барилгийн өлгий нутаг Америкийн Чикаго хотоос эхлүүлж…